Aktuality

Nábor na ZŠ Kalinčiakova

Dňa 7.5.2015 o 17:00 sa uskutoční výber do športových tried ZŠ Kalinčiakova 12, Bratislava. Pozvaní sú žiaci a žiačky 4., 5. A 6. Ročníkov všetkých základných škôl. Prijímacie pohovory pozostávajú...
Read More

Nábor chlapcov a dievčat

Vážení rodičia, milí, futbalu chtiví, športovci!!! Srdečne Vás pozývame na výber nových futbalistov do predprípravky NMŠK 1922. Výber je určený pre chlapcov a dievčatá narodených po 1.1.2009. Je treba si...
Read More

Založenie a vznik NMŠK

Novomestský športový klub 1922 (NMŠK) vznikol na konci mája 2014 zlúčením troch klubov, ktoré doteraz fungovali na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto – FK BCT, ŠK Štart Nepočujúci a ZŠ Kalinčiakova. Klub má...
Read More