História NMŠK

Založenie a vznik NMŠK 1922

Novomestský športový klub 1922 (NMŠK 1922 Bratislava) vznikol na konci mája 2014 zlúčením troch klubov, ktoré doteraz fungovali na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto – FK BCT, ŠK Štart Nepočujúci a ZŠ Kalinčiakova. Klub má tímy vo všetkých vekových kategóriach. Seniori hrajú 5. ligu, U19 a U17 3. ligu Bratislava a U15 a U13 2. ligu Bratislava.

V NMŠK 1922 fungujú momentálne aj tri tímy prípravky, predprípravky.

11.10.2014 bol slávnostne uvedený do prevádzky športový areál NMŠK 1922 Bratislava za účasti primátora hlavného mesta Bratislavy p. Milana Ftáčnika, starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto p. Rudolfa Kusého a predsedu BFZ p. Juraja Jánošíka.