Máme osvetlenie tréningového ihriska

Pred niekoľkými dňami sme opäť pokročili v zlepšovaní nášho areálu. Pre skvalitnenie tréningového procesu  sme nutne potrebovali osvetlenie, aby sa dal natiahnuť tréningový čas počas jesenného a jarného obdobia.  Bez tohto vybavenia, by bolo veľmi náročné zabezpečiť dostatok času na tréningy pre všetky kategórie. Vďaka tomu, že máme osvetlené tréningové  ihrisko, môžu všetky tímy postupne trénovať na prírodnom trávniku aj v tomto ročnom období. Práce sa začali už v lete. V prvej fáze sa uskutočnila úprava terénu, ktorá bude pokračovať rozšírením ihriska v ďalšom roku. V druhej fáze bolo osadených šesť stožiarov s reflektormi. Financovanie a realizáciu tohto projektu zabezpečila mestská časť Bratislava – Nové Mesto. Týmto by sme sa chceli poďakovať pánu starostovi Kusému, vicestarostovi Winklerovi a celému zastupiteľstvu, ako aj všetkým zainteresovaným pracovníkom miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto. Sme veľmi radi, že v dnešnej ťažkej dobe sa nájdu ľudia, ktorí aktívne podporujú aj šport mládeže a zdravotne postihnutých.