Tréneri

Tajomník futbalového klubu: Ladislav Horvat            0915 253 134         horvat.ladislav@gmail.com

Muži:                              Ladislav Horvat                            0915 253 134      horvat.ladislav@gmail.com

Ženy:                              Roman Jasovský                         0905 254 111      rjasovsky@edymax.com

Mládež:

Starší dorast U19:         Václav Melichárek       0904 801 453      vaclav.melicharek@gmail.com

Mladší Dorast U17:         Ladislav Horvat ml.    0919 083 653     ladislav3horvat@gmail.com

Starší žiaci U15:            Tomáš Jurišta             0917 463 988      jurista@hornastanica.sk

Žiačky WU15:                Pavol Brunner            0948 226 667       brunnerpavol@gmail.com

Mladší Žiaci U13:          Radomír Mida              0911 255 795     radomír.mida@gmail.com

Mladší žiaci U12:          Martin Gubov              0907 501 457     martin.gubov@bez.sk

Prípravka A U11:          Ján Marko                   0903 248 877      j.marko@seznam.cz

Prípravka B U10:          Tomáš Jurišta             0917 463 988      jurista@hornastanica.sk

Prípravka C U9:            Roman Jajcay             0908 198 767      romanjajcay15@gmail.com

Predprípravka U 8:      Tomáš Jurišta             0917 463 988      jurista@hornastanica.sk