Veselé Vianoce a šťastný nový rok

Novomestský športový klub želá všetkým rodičom, hráčom, fanúšikom pokojné prežitie vianočných sviatkov a úspešný vstup do nového roka 2018.

Vedenie a pracovníci Novomestského športového klubu prajú všetkým rodičom, hráčom, fanúšikom krásne a radostné Vianoce. Nech sú sviatkami plné lásky, pokoja, oddychu a splnenia túžob a očakávaní. Súčasne vám želáme úspešný vstup do nového roka 2018.